Thursday, 7 July 2011

Hvis man har lite å gjøre en dag,,,,

...bestiller man et lass med natursingel til gårdsplassen :)


Og hadde det ikke vært for nabo'n og en gravmaskin hadde vi vel holdt på enda!! Takk for hjelp :)

No comments: